Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om tiltak for å bedre norskkunnskapene til utenlandske leger før de starter sin praksis i Norge

Datert: 10.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten