Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til barne- og familieministeren

Om statstilskudd til drift av barnehager, og hvorfor det fra 1.8.99 vil bli gitt høy støttesats bare for barn født etter 1.1.97, og ikke for alle under tre år

Datert: 10.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H):


Les hele debatten