Muntlig spørsmål fra Grete Knudsen (A) til kulturministeren

Om at kirkeministeren har beklaget biskop Köhns avgjørelse om å la kapellan Siri Sunde fortsette i jobben, og hvorvidt dette også er Regjeringens og statsråd Lahnsteins syn

Datert: 10.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av kulturminister Anne Enger

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A):


Les hele debatten