Muntlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Om hjelp til barn med krigserfaring som er asylsøkere og flyktninger, og til foreldrene deres

Datert: 10.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV):


Les hele debatten