Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til barne- og familieministeren

Om når i 1999 utredningen eller forslaget fra Regjeringen vedrørende bidragsordningen vil bli fremmet

Datert: 10.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP):


Les hele debatten