Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om å liberalisere eller fjerne omsetningsloven for å få fri konkurranse i omsetningsleddet, da dumping av matvarer i utlandet bidrar til høye priser i Norge

Datert: 10.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten