Muntlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Om å forebygge vold, bl.a. i hjemmet, gjennom ekstra midler til barnevern, krisesentre, Ungdom mot vold og frivillige organisasjoner

Datert: 10.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A):


Les hele debatten