Muntlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til finansministeren

Om hvorvidt Regjeringen som eneste instans fastholder at ledigheten ikke vil øke i 1999, bl.a. i lys av daglige tall for nedbemanning i verftsindustri og annen oljerelatert virksomhet

Datert: 17.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av finansminister Gudmund Restad

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A):


Les hele debatten