Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Om redusert aktivitet pga. den store innstrammingen i statsbudsjettet, og om innretningen av lønnsoppgjøret i forhold til lederlønninger og etter- og videreutdanningsreformen

Datert: 17.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av finansminister Gudmund Restad

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten