Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at departementet ved gjennomføringen av statens nye avtalepolitikk har definert fire legespesialister i Telemark som i dag jobber som allmennleger, til ikke å ha rett til driftsavtale

Datert: 10.03.1999
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 17.03.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ved gjennomføringen av statens nye avtalepolitikk, har departementet definert fire legespesialister i Telemark som i dag jobber som allmennleger, til ikke å ha rett til driftsavtale. Fylkeskommunen har imidlertid gitt uttrykk for at de gjerne vil opprette avtalehjemmel med spesialistene, men har ikke fått overført midler til dette.

Vil statsråden medvirke til at Telemark fylkeskommune får midler til å opprette avtalehjemler med de aktuelle fire legespesialister?


Les hele debatten