Spørretimespørsmål fra Kjell Opseth (A) til statsministeren

Om Verdikommisjonen sin rett til å gå inn i enkeltsaker i forvaltninga, slik dei har gjort ved eit brev til Førde kommune om ei konkret reguleringssak

Datert: 11.03.1999
Besvart: 17.03.1999 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Kjell Opseth (A)

Spørsmål

Kjell Opseth (A): Verdikommisjonen har ved brev av 8. mars 1999 stilt Førde kommune ved ordføraren ei rekkje spørsmål om ei konkret reguleringssak.

Meiner statsministeren at Verdikommisjonen sitt mandat gjev kommisjonen rett til å gå inn i enkeltsaker i forvaltninga, i dette tilfelle i den kommunale forvaltninga?


Les hele debatten