Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til sosialministeren

Om at skjemaet E 111 til bruk ved reiser i EU-land i dag må fås fra trygdekontoret, og om i stedet å få utstedt et bevis som bekrefter at man har rett til behandlingen E 111 omhandler

Datert: 11.03.1999
Besvart: 17.03.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): I forbindelse med reiser i EU-land har norske statsborgere som oppfyller trygdelovens bestemmelser, rett til behandling i det land sykdommen eller skaden måtte oppstå (referanseskjemaet E 111). I dag må man få dette skjemaet fra trygdekontoret, noe som er tungvint både for kunden og trygdekontoret.

Kan statsråden se på muligheten av at det blir utstedt et bevis en gang i året som bekrefter at innehaver har rett til den behandling E 111 omhandler?


Les hele debatten