Spørretimespørsmål fra Liv Marit Moland (A) til barne- og familieministeren

Om tiltak for å beskytte barn mot reklame, og vurdering av et forbud i dags-/ukepresse og kringkasting

Datert: 11.03.1999
Besvart: 17.03.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): I regi av enkelte krefter i reklamebransjen er det blitt arrangert konferanser med det siktemål å utarbeide reklamestrategier rettet mot barn. I dag finnes det reguleringer på reklame rettet mot barn i etermediene, men ikke i pressen for øvrig.

Hva vil statsråden gjøre for å beskytte forsvarsløse barn mot reklame, og vil et eventuelt forbud i dags-/ukepresse og kringkasting bli vurdert?


Les hele debatten