Muntlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til fiskeriministeren

Om oppslag om underrapportering av driftsstans for fyr- og lyktesystemer langs kysten, i forhold til departementets tall for driftsstabilitet på 99,7 %

Datert: 24.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV):


Les hele debatten