Muntlig spørsmål fra Rita Tveiten (A) til fiskeriministeren

Om i kor stor grad lakseoppdrettsnæringa kan tåla endra rammevilkår som reduserte fôrkvotar og ta ansvar for prisutviklinga på verdsmarknaden, og kva som vert gjort for å utvikla marknadene

Datert: 24.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A):


Les hele debatten