Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til sosialministeren

Om at dyslektikere heretter må ta en IQ-test før de kan få tilgang til datautstyr

Datert: 19.03.1999
Besvart: 14.04.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Hjelpemiddelsentralen i Sarpsborg har fått beskjed fra departementet om at staten skal spare 55 mill. kroner i 1999 som en følge av budsjettforliket mellom sentrumspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet. Dyslektikere må heretter ta en IQ-test før de kan få tilgang til datautstyr. Dette gjelder en gruppe med skrive- og lesevansker som har meget god nytte av slik teknisk hjelpemiddel.

Mener virkelig statsråden at denne gruppen skal utsettes for nye omfattende tester og nye nederlag?


Les hele debatten