Muntlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til nærings- og handelsministeren

Om utfordringane næringslivet står framfor når det gjeld prognosane for arbeidsløyse, og kva for politikk og tiltak Regjeringa har for å møte dette

Datert: 24.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A):


Les hele debatten