Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å hindre at Halden kommune diskriminerer utenbys håndverksbedrifter og dermed bryter EØS-regelverket

Datert: 11.03.1999
Besvart: 17.03.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Halden kommune diskriminerer utenbys håndverksbedrifter. Fredrikstadfirmaet Bjørn Rør AS gav et tilbud på 701 000 kroner angående rørleggerarbeider på det kommunale Karrestad bofellesskap, men kommunen valgte et lokalt rørleggerfirma som lå 23 000 kroner høyere i pris. EØS-avtalens generelle prinsipper gjelder også kommunal sektor under terskelverdiene.

Hva vil statsråden foreta seg for å hindre at Halden kommune bryter EØS-regelverket?


Les hele debatten