Spørretimespørsmål fra Bent Hegna (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at det er forhandlet fram en avtale om gullkort hos SAS for statsrådene i regjeringen Bondevik uten at nødvendige poeng er opptjent, og hvorvidt dette er forenlig med EØS-regler

Datert: 12.03.1999
Besvart: 17.03.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Det har i media framkommet at statsrådene i Regjeringen Bondevik har forhandlet fram en avtale om gullkort hos SAS, med alle de fordeler det medfører, uten at de nødvendige poeng er opptjent.

Er slik forskjellsbehandling forenlig med EØS-regler om diskriminering og likebehandling?


Les hele debatten