Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til utenriksministeren

Om at NATOs strategi overfor Slobodan Milosevic ifølge media undergraves ved at sentrale allianseland underhånden forsikrer at visse tiltak ikke blir iverksatt

Datert: 12.03.1999
Fremsatt av: Sissel Dagslet (FrP)
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 17.03.1999 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Ifølge media undergraves NATOs strategi med å legge massivt press overfor Slobodan Milosevic ved at sentrale allianseland underhånden gir forsikringer om at visse tiltak ikke blir iverksatt. Dersom dette er riktig vanskeliggjør det i stor grad Kosovoforhandlingene, samtidig som det undergraver NATOs stilling.

Hva er utenriksministerens vurdering av denne situasjonen?


Les hele debatten