Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til sosialministeren

Om å gi en faglig begrunnelse for å bruke evne/IQ-tester som basis for tildeling av hjelpemidler til dyslektikere og elever med lese- og skriveproblemer

Datert: 12.03.1999
Fremsatt av: Olav Gunnar Ballo (SV)
Besvart: 17.03.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Pålagte kutt på 55 mill. kroner i midler til tekniske hjelpemidler har ført til nye regler for tildeling av hjelpemidler til dyslektikere og elever med lese- og skriveproblemer basert på evne/IQ-tester.

Kan departementet gi en faglig begrunnelse for å bruke et så foreldet og uegnet måleinstrument og hva slags konsekvenser får dette for personer som får lave resultater på slike tester?


Les hele debatten