Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om at to fartøyer innkjøpt fra Russland av Vanna-konsernet for å fiske på russisk kvote og levere i Finnmark, nektes å anløpe Norge fordi de har fortid som smutthulltrålere

Datert: 12.03.1999
Fremsatt av: Benn Mikalsen (TF)
Besvart: 17.03.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Vanna-konsernet har kjøpt inn to trålere fra Russland "Belomorsk" og "Mir" for å fiske på russisk kvote og levere i Loppa kommune i Finnmark. Fartøyene nektes å anløpe Norge med begrunnelse at de har fortid som smutthulltrålere. Nå har Norge skrevet under en avtale om fiskerettigheter i norsk sone for smutthullnasjonen Island. I tillegg fisker flere båter med smutthullhistorie i norsk sone.

Vil statsråden se på denne saken på nytt slik at trålerne kan få levere råstoff i Finnmark?


Les hele debatten