Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om å etablere en tilnærmet 100 pst. Sea King beredskap ved Rygge hovedflystasjon i tråd med Stortingets vedtak, i stedet for den 85 pst. beredskap det nå legges opp til

Datert: 12.03.1999
Besvart: 17.03.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Fra 22. mars 1999 etableres Sea King beredskap ved Rygge Hovedflystasjon. Det har gjennom vedtak i Stortinget vært en forutsetning at det ikke skulle være en 85 pst. beredskap som det legges opp til, men en 100 pst. (fullverdig) beredskap. Videre er målsettingen å få etablert 15 minutters beredskap hele døgnet, slik Fostervoll-utvalget foreslår.

Vil statsråden sørge for at det etableres på Rygge en tilnærmet 100 pst. beredskap slik det er på Sola, Ørland, Bodø og Banak?


Les hele debatten