Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om å arbeide for at det i FNs menneskerettighetskommisjon blir vedtatt en resolusjon som fordømmer økte menneskerettighetsbrudd i Kina og Tibet

Datert: 12.03.1999
Besvart: 17.03.1999 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Den 22. mars 1999 starter den 55. sesjon i FNs menneskerettighetskommisjon, hvor Norge i år er medlem. Det har i den senere tid vært en bekymringsfull utvikling i bruddene på menneskerettighetene i Kina og ikke minst i Tibet.

Vil Norge arbeide for at det blir vedtatt en resolusjon som fordømmer disse økte brudd på menneskerettighetene i Kina og den tiltagende undertrykkelse av tibetanerne, som er i ferd med å bli en minoritet i sitt eget land?


Les hele debatten