Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Om hva som vil bli gjort for å sikre at sykehusene følger opp ventetidsgarantien overfor pasientene

Datert: 10.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Tilsynsrapporter fra fylkeslegene i en rekke fylker viser at flere sykehus bryter ventetidsgarantien. Pasienter med garanti får ikke tilbud om behandling andre steder dersom de har ventet mer enn tre måneder. Det er også avdekket at pasienter som kommer inn under ventetidsgarantien, ikke får informasjon om at de har rett til behandling innen tre måneder.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at sykehusene følger opp ventetidsgarantien overfor pasientene?


Les hele debatten