Spørretimespørsmål fra Bent Hegna (A) til miljøvernministeren

Om hva som er blitt gjort for å få satt i verk tiltak mot forurensningen i Frierfjorden etter at dette ble tatt opp i spørretimen 1.4.98

Datert: 12.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): 1. april 1998 tok jeg opp spørsmålet om forurensing i Frierfjorden og fikk følgende svar av statsråd Fjellanger: "SFT vil nå i samarbeid med Miljøstatusutvalget for nedre Grenland vurdere nærmere hvorfor dioxinnivåene fortsatt er så høye. Når vi får bedre kunnskap om kildene vil jeg legge vekt på å få gjennomført tiltak."

Hva har statsråden gjort i det året som har gått for å få satt i sving tiltak mot denne forurensningen?


Les hele debatten