Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om at kommuner etter motorferdselsloven ikke kan gi generell tillatelse til bruk av båtmotorer på sjøer under 2 km^2, heller ikke støysvake og minimalt forurensende elektriske motorer

Datert: 12.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Lov av 10. juni 1977 nr. 82, lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, bestemmer at kommuner ikke kan gi generell tillatelse til bruk av båtmotorer på sjøer som er mindre enn to kvadratkilometer. Alle typer båtmotorer også støysvake og minimalt forurensende elektriske motorer blir behandlet likt.

Synes statsråden dette er riktig sett i forhold til bruk av elektriske båtmotorer?


Les hele debatten