Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Om at ferja i Skudenes-sambandet ved fleire høve den siste tida har vorte erstatta med dårlegare utstyr, sjeldnare avgangar og/eller hurtigbåt

Datert: 18.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Ferja som vert nytta i Skudenes-sambandet som er eit riksvegsamband, har ved fleire høve den siste tida vorte teken ut og erstatta med dårlegare utstyr, sjeldnare avgangar og/eller hurtigbåt som alternativ. Dette har store konsekvensar for passasjerar og næringsliv.

Ser statsråden dette som forenleg med vedtak og retningsliner, og kva initiativ vil han eventuelt ta for å retta opp dette?


Les hele debatten