Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til landbruksministeren

Om tolkningen av reglene for kyllingproduksjon fra fylkeslandbruksstyrets side i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal

Datert: 18.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): I dag er det lov å produsere 80 000 kyllinger pr. år uten konsesjon. Kravet er videre av dyrevernhensyn maksimum 23 kyllinger pr. kvadratmeter (850 gram kylling). I Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal tolkes loven av fylkeslandbruksstyret dithen at dette er både minimum og maksimum.

Kan statsråden redegjøre for hvorvidt dette er en riktig tolkning?


Les hele debatten