Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om at det i det siste har foregått storstilt fiske og dumping av små torsk i Barentshavet og ved norskekysten, noe som gir dårlig grunnlag for å beregne torskebestanden

Datert: 18.03.1999
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 24.03.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Vi er gjennom en rekke avisoppslag blitt kjent med at det har foregått et storstilt fiske av små torsk i Barentshavet og ved norskekysten i det siste, både av norske og utenlandske fartøy. Størrelsesmålinger som Kystvakta foretar stemmer dårlig med landingsstatistikken, noe som indikerer storstilt dumping av småfisk. Dette er ulovlig og samtidig gir det forskerne dårlig grunnlag for å estimere naturlig dødelighet og beregne torskebestanden.

Hva vil statsråden gjøre for å få situasjonen under kontroll?


Les hele debatten