Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til miljøvernministeren

Om at SFTs krav i utslippstillatelsen til Naturkraft AS i realiteten undergraver Stortingets vedtak om bygging av to gasskraftverk

Datert: 18.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Stortinget ga våren 1996 sin prinsipielle tilslutning til bygging av to gasskraftverk. Konsesjon ble gitt til Naturkraft AS. SFT er satt til å behandle utslippstillatelsen. I sin søknad om utslippstillatelse har SFT satt kravene så høyt at de i realiteten undergraver Stortingets vedtak.

Synes statsråden det er innenfor vårt parlamentariske system at vedtak fattet av Stortinget i realiteten blir stoppet av SFT?


Les hele debatten