Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Om organisering og omfang av presentasjon av norsk kunst og kultur i utlandet

Datert: 18.03.1999
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 24.03.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Både Berg-utvalgets innstilling og rapporten fra kultursosiolog Per Mangset inneholdt kritikk av organiseringa av formidling av norsk kunst og kultur i utlandet. Flere kulturaktører har pekt på det uholdbare i at formidling av norsk kunst blir underlagt utenrikspolitiske strategier. Våre naboland satser mye mer på kulturutveksling med utlandet enn det Norge gjør.

Vil statsråden ta initiativet til en ny vurdering av organisering og omfang av presentasjon av norsk kultur i utlandet?


Les hele debatten