Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til finansministeren

Om hvor langt arbeidet med nye regler for fastsettelse av boligeiendommers ligningsverdi er kommet

Datert: 18.03.1999
Fremsatt av: Tore Nordtun (A)
Besvart: 24.03.1999 av finansminister Gudmund Restad

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Det er store forskjeller på ligningsverdien på boligeiendommer i Nannestad, Ullensaker og Gjerdrum. Dette er et problem også andre steder i landet. Nåværende ordning er basert på historiske verdifastsettelser, som siden er videreført med kun mindre justeringer. Fylkesskattesjefen i Akershus sier at disse problemene bare kan løses gjennom nye regler for verdsettelse av boligeiendom.

Hvor langt er departementet kommet med utarbeidelsen av nye takseringsregler?


Les hele debatten