Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til kommunal- og regionalministeren

Om en uttalelse fra underdirektør Movold i Kommunal- og regionaldepartementet om utflytting av barnefamilier fra Groruddalen til distriktene som løsning på mangler i Oslo-skolene

Datert: 18.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "Ingenting ville gledet oss mer enn at barnefamiliene flyttet fra Groruddalen. De kan gjerne bosette seg i Finnmark eller andre områder ute i distriktene", uttaler underdirektør Kåre Movold til Aftenposten Aften 17. mars 1999, som løsning på mangler i osloskolene.

Er Movolds uttalelser representative for Kommunal- og regionaldepartementets politiske ledelse?


Les hele debatten