Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om å bidra til at et økt antall beslag ved tollstasjonene i Østfold kan følges opp med politietterforskning, da politiet i Halden har fått redusert bevilgningene og mistet stillingshjemler

Datert: 18.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Tolldirektoratet vil opprette 6 nye stillinger ved tollstasjonene i Østfold for å styrke grensekontrollen. Politiet i Halden vil dessverre ikke ha ressurser til å etterforske flere tollbeslag på grunn av reduserte bevilgninger til grensekontrollgruppen, samt tap av 2 stillingshjemler i politidistriktet i 1999.

Hva kan statsråden bidra med slik at et økt antall tollbeslag kan følges opp med politietterforskning for å pågripe bakmennene?


Les hele debatten