Spørretimespørsmål fra Terje Knudsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om beredskap for hus med flere enn to etasjer ved bortfall av hovedenergileveranse, sett i forhold til kravet om skorstein for småhus og boligblokker inntil to etasjer

Datert: 18.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Terje Knudsen (Uav)

Spørsmål

Terje Knudsen (FrP): Boliger i småhus samt i boligblokker inntil to etasjer skal ha skorstein som gir mulighet for installasjon av ildsted til bruk ved bortfall av hovedenergileveranse, med mindre bygningen er oppvarmet ved to tilstrekkelige og uavhengige energikilder eller er tilknyttet fjernvarmeanlegg.

Hva slags beredskapshensyn er laget for de mennesker som bor i hus med flere enn to etasjer?


Les hele debatten