Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til justisministeren

Om når saken om etablering av et voldsofferfond vil foreligge til politisk behandling

Datert: 18.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): En arbeidsgruppe opprettet av Justisdepartementet avga 7. februar 1997 en innstilling om etablering av et voldsofferfond som skal yte støtte til voldsofre. Fondet kan brukes til å reparere eller å forebygge skader etter kriminalitet, samt til forskning og utvikling av tiltak (for eksempel mottak for voldsofre, kompetanseheving av helsepersonell). Kampen mot vold hevdes å være et prioritert område og behovet for et slikt fond er omfattende.

Hva skjer med saken og når vil den foreligge til politisk behandling?


Les hele debatten