Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til utenriksministeren

Om rettferdig behandling av kurderlederen Öcalan, og å sikre at norske observatører får være til stede før og under rettssaken mot ham

Datert: 19.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Utenriksministeren er opptatt av at kurderleder Öcalan får en rettferdig behandling i forbindelse med rettssaken. Opplysninger gitt i samtaler med Öcalans advokater gir grunnlag for å tro at rettssaken blir en farse. Det er viktig for rettssikkerheten til de involverte at det er et kontinuerlig press utenfra, og at folk fra andre land får være tilstede under rettssaken.

Vil utenriksministeren ta initiativ for å sikre at det blir anledning for observatører fra Norge å være tilstede før og under rettssaken?


Les hele debatten