Spørretimespørsmål fra Are Næss (KrF) til sosialministeren

Om hvorvidt gravferdsstønaden er godt nok kjent, og om at etterlatte i noen kommuner selv må fremme krav om utbetaling av denne

Datert: 19.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Are Næss (KrF)

Spørsmål

Are Næss (KrF): Gravferdsstønaden har fra 1982 vært uendret på 4000 kroner, men fra 1. september 1997 kan det gis et behovsprøvet tillegg på inntil 8000 kroner. De etterlatte må i alle fall i noen kommuner selv fremme krav om både de 4000 kronene og et eventuelt tilleggsbeløp.

Mener statsråden at gravferdsstønaden er godt nok kjent, og synes statsråden det er rett at de etterlatte selv må ta initiativ for å få utbetalt et beløp de har krav på?


Les hele debatten