Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Om å sikre at vårens anbud tilknyttet det regionale flyrutenettet fører til rimelige priser for brukerne, i lys av at nettet skal være underlagt forpliktelse til offentlig tjenesteyting

Datert: 19.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): I Innst. S. nr. 128 (1994-95) om statens engasjement i regional luftfart går flertallet i samferdselskomiteen inn for at det regionale rutenettet underlegges forpliktelse for offentlig tjenesteyting for å sikre brukere og næringsliv et tilbud om rimelige priser. I vår vil det regionale rutenettet legges ut på nytt anbud.

Hvordan vil statsråden sikre at resultatet av anbudet fører til at brukere og næringsliv får rimelige priser?


Les hele debatten