Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Om at foreldrebetalingen i barnehagene synes å ha økt langt over prisstigningen, og hvordan ytterligere økning skal unngås

Datert: 19.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Det synes som om foreldrebetaling i barnehagene har økt langt over prisstigningen. I budsjettbehandlingen ble det understreket at foreldrebetalingen ikke skulle overskride prisstigningen.

Hva har statsråden tenkt å gjøre for at foreldrebetalingen i barnehagene ikke skal øke ytterligere?


Les hele debatten