Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt det er aktuelt å overføre øremerkede tilskudd til barnehagene til kommunenes generelle rammeoverføringer

Datert: 19.03.1999
Fremsatt av: Synnøve Konglevoll (A)
Rette vedkommende: Barne- og familieministeren
Besvart: 24.03.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Er det aktuelt for Regjeringen å overføre de øremerka tilskuddene til barnehagene til de generelle rammeoverføringene til kommunene?


Les hele debatten