Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om hvorvidt man ikke lenger skal sikre private og offentlige barnehager økonomisk, og hvorvidt en videre utbygging er lagt på is

Datert: 19.03.1999
Fremsatt av: Grethe G. Fossum (A)
Besvart: 24.03.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Regjeringens avtale om kontantstøtten omfatter alle delene av familiepolitikken. Under Private Barnehagers Landsforbunds landsmøte opplyste en av Regjeringens avtalepartnere at det ikke er snakk om mer penger til barnehagene, men en omfordeling av de 240 mill. kroner som brukes til barnehager hvert år.

Er dette et signal om at man ikke lenger skal sikre både private- og offentlige barnehager økonomisk, og at en videre utbygging er lagt på is?


Les hele debatten