Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Om oppfølging av departementets forslag om forlengelse av rullebanene på 12 av kortbaneflyplassene til 1000 meter

Datert: 19.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): I St.meld. nr. 15 (1994-95), Statens engasjement i regional luftfart, foreslo departementet ut fra tilråding fra Luftfartsverket forlengelse av rullebanene til 1000 meter for 12 av kortbaneflyplassene.

Hvordan følges denne målsetting opp?


Les hele debatten