Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at 80 pst. av kundene i Lånekassen ikke kjenner sine rettigheter ved f.eks. sykdom, graviditet eller uførhet, og hva som vil bli gjort for å rette opp dette

Datert: 03.03.1999
Besvart: 14.04.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Ifølge oppslag i Aftenposten Aften 3. mars 1999 viser brukerundersøkelser i Lånekassen at rundt 80 pst. av kundene i Lånekassen ikke kjenner sine rettigheter dersom de for eksempel blir syke, gravide eller uføre.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp dette?


Les hele debatten