Spørretimespørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at bl.a. Sveio kommune ut fra Rundskriv F 96-98 har kommet i skade for å legge opplæringsloven til grunn ved behandlingen av nedleggelse av grendeskoler

Datert: 11.03.1999
Besvart: 14.04.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Rundskriv F 96-98 har medført at blant annet Sveio kommune i Hordaland har kommet i skade for å legge opplæringsloven til grunn ved behandlingen av nedleggelse av grendeskoler. Dette selv om opplæringsloven ikke kan anses å ha trådt i kraft for dette forhold, noe også fylkesmannen bekrefter etter lovlighetskontroll.

Vil statsråden ta initiativ til å klargjøre nærmere hvilke deler av opplæringsloven som har trådt i kraft?


Les hele debatten