Spørretimespørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om oppfølging av stortingsvedtaket om en grundig gjennomgang av situasjonen på IT-området for å tilpasse utdanningskapasiteten til fremtidige behov

Datert: 19.03.1999
Besvart: 14.04.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A): Stortinget har vedtatt at det foretas en grundig gjennomgang av situasjonen på IT-området for å tilpasse utdanningskapasiteten til fremtidige behov.

Hva har statsråden gjort for å følge dette opp?


Les hele debatten