Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om oppslag om at Ullern videregående skole i Oslo vurderer å utestenge dei dårlegaste elevane frå allmennfagleg studieretning, då dei ikkje har kunnskap nok til å ta imot undervisning

Datert: 19.03.1999
Besvart: 14.04.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): I fylgje Aftenposten Aften 12. mars 1999 vurderer Ullern vidaregåande skule i Oslo å utestenge dei dårlegaste elevane frå allmennfagleg studieretning. Bakgrunnen er påstand om at det er nokon elevar som ikkje har kunnskap nok til å ta imot undervisning.

Er dette eit tiltak som statsråden stør?


Les hele debatten