Spørretimespørsmål fra Rune E. Kristiansen (A) til justisministeren

Om en undersøkelse som viser at stadig flere elever i Oslo-skolene besitter våpen og annen farlig redskap, og hva som vil bli gjort i den anledning

Datert: 26.03.1999
Besvart: 14.04.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Rune E. Kristiansen (A)

Spørsmål

Rune E. Kristiansen (A): En undersøkelse i osloskolene viser at det er stadig flere elever som er i besittelse av våpen og annen farlig redskap i skolehverdagen.

Hva vil statsråden foreta seg i den anledning?


Les hele debatten