Spørretimespørsmål fra Lars Rise (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at samlokaliseringen av Norges musikkhøgskole og Østlandets musikkonservatorium har stanset opp, bl.a. fordi Statsbygg har stanset NRKs salg av en tomt tiltenkt Menighetsfakultetets nybygg

Datert: 29.03.1999
Besvart: 14.04.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Lars Rise (KrF)

Spørsmål

Lars Rise (KrF): Arbeidet med å realisere planene om samlokalisering av Norges musikkhøgskole og Østlandets musikkonservatorium i det nåværende Menighetsfakultetet i Oslo har stanset opp, blant annet fordi Statsbygg har stanset NRKs salg av en tomt tiltenkt Menighetsfakultetets nybygg.

Hva kan statsråden gjøre for å få fortgang i en sak det har vært arbeidet med kontinuerlig siden 1994?


Les hele debatten